PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"krótki" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "krótki" po polsku

krótki

obrazek do "short" po polsku THEY WEAR SHORT SHORTS
przymiotnik
 1. short , ****
  • krótki (trwający krótko)
   The meeting was very short. (Spotkanie było bardzo krótkie.)
   I've only been there for a short time. (Byłem tam tylko przez krótki czas.)
   This book is very short. (Ta książka jest bardzo krótka.)
   link synonim: brief
  • krótki (o małej długości)
   She was wearing a very short skirt. (Ona miała na sobie bardzo krótką spódniczkę.)
   Every summer I cut my hair short. (Każdego lata obcinam włosy na krótko.)
   Let's take this way, it is shorter. (Pójdźmy tędy, to krótsza droga.)
   przeciwieństwo: long
  • krótki (o małej objętości, np. książka)
   The story is short, but gripping. (Opowiadanie jest krótkie, ale wciągające.)
   The book is too short to be published. (Ta książka jest za krótka, aby ją opublikować.)
   It was a short film but very interesting. (To był krótki film, ale bardzo interesujący.)
 2. little ***** , także: lil' potocznie , także: lil slang
  • mały, nieduży, niewielki, krótki
   This is a rather little town. (To raczej niewielkie miasteczko.)
   We have a little house in the suburbs. (Mamy nieduży domek na przedmieściach.)
   They made a fortune in little time. (Oni dorobili się fortuny w krótkim czasie.)
   I'll take a little nap. (Utnę sobie krótką drzemkę.)
   W tym znaczeniu "little" występuje przed rzeczownikiem.
 3. brief ***
  • krótki, krótkotrwały
   It was a very brief meeting. (To było bardzo krótkie spotkanie.)
   The party was brief, I returned home before midnight. (Impreza była krótka, wróciłem do domu przed północą.)
   I included all of the points in my brief summary. (Zawarłam wszystkie punkty w moim krótkim podsumowaniu.)
   link synonim: short
  • zwięzły, krótki
   She wrote me a brief letter. (Ona napisała mi krótki list.)
   Leave me a brief message before you go out. (Zostaw mi krótką wiadomość zanim wyjdziesz.)
   I gave a brief speech. (Wygłosiłam zwięzłą przemowę.)
   link synonim: concise
  • krótki, kusy (o ubraniu), skąpy (o stroju kąpielowym)
   Your dress is too brief, you can't go out like this. (Twoja sukienka jest za krótka, nie możesz tak wyjść.)
   I want to wear a brief yellow bikini. (Chcę założyć skąpe żółte bikini.)
   The boys looked at the girl in brief shorts. (Chłopcy patrzyli na dziewczynę w kusych spodenkach.)
   zobacz także: skimpy
 4. curt
 5. fleeting
 6. crisp *
 7. concise
 8. terse
 9. compendious
 10. decametric , także: dekametric
 11. summary **
  • pobieżny, krótki
   He gave me a summary description of the situation. (On dał mi pobieżny opis sytuacji.)
   It was a summary conversation but Kate told me all I needed to know. (To była krótka rozmowa, ale Kate powiedziała mi wszystko, co potrzebowałem wiedzieć.)
 12. cutty
rzeczownik
 1. squib
 2. parang
 3. singlestick

Powiązane zwroty — "krótki"

rzeczownik
chwila (krótki czas) = moment
akt (krótki występ) = act
okres (zazwyczaj krótki czas, gdy coś miało miejsce) = spell
wariacja (krótki utwór muzyczny) = variation
sprint (wyścig na krótki dystans) = sprint , dash AmE
wynajem (za pieniądze, na krótki czas ) = hire
szczecina (krótki, sztywny zarost) = bristle
skrót = shortcut +17 znaczeń
kropka (krótki sygnał w kodzie telefonicznym) = dit
całowanie (dawanie komuś delikatny i krótki pocałunek) = pecking
intermedium (krótki, nastrojowy fragment orkiestrowy) = interlude +1 znaczenie
epigram (krótki, przeważnie dwuwierszowy utwór poetycki) = epigram
czasownik
wypożyczyć (coś na krótki czas, np. samochód, pokój) = hire BrE , rent AmE
całować (dawać komuś delikatny i krótki pocałunek) = peck
piszczeć (wydawać krótki wysoki dźwięk) = beep
przysłówek
krótko = short time +3 znaczenia
pokrótce = briefly +2 znaczenia
w sprzedaży (zwykle przez krótki okres czasu po niższej cenie) = on offer
idiom
przymiotnik