"summary" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "summary" po angielsku

summary **

obrazek do "summary" po polsku Figure 5: Summary of RFC 2544
rzeczownik
 1. podsumowanie, streszczenie [policzalny]
  Susan, can you get the summary of today's meeting ready by five? (Susan, czy możesz przygotować streszczenie dzisiejszego spotkania na piątą?)
  It's not the entire report, it's just a summary. (To nie jest całe sprawozdanie, to tylko streszczenie.)
  I'm working on a summary of this document. (Pracuję nad streszczeniem tego dokumentu.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przymiotnik
 1. przyśpieszony oficjalnie
  The professor gave us a summary lecture. (Profesor przeprowadził z nami przyspieszony wykład.)
  I signed up for a summary sewing course. (Zapisałem się na przyśpieszony kurs szycia.)
 2. pobieżny, krótki
  He gave me a summary description of the situation. (On dał mi pobieżny opis sytuacji.)
  It was a summary conversation but Kate told me all I needed to know. (To była krótka rozmowa, ale Kate powiedziała mi wszystko, co potrzebowałem wiedzieć.)

Powiązane zwroty — "summary"

rzeczownik
przysłówek
kolokacje

powered by  eTutor logo