NOWY BUSINESS ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieli!Sprawdź

"przyśpieszony" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przyśpieszony" po polsku — Słownik angielsko-polski

przyśpieszony

przymiotnik
 1. stepped-up
 2. summary **   formal
  The professor gave us a summary lecture. (Profesor przeprowadził z nami przyspieszony wykład.)
  I signed up for a summary sewing course. (Zapisałem się na przyśpieszony kurs szycia.)
czasownik
 1. stimulate **
 2. hasten  
  The illness hastened his death. (Choroba przyspieszyła jego śmierć.)
  This attack will hasten our victory. (Ten atak przyspieszy naszą wygraną.)
 3. spurt , także: spirt
 4. pick up speed
 5. festinate   old use
phrasal verb
 1. speed up *  
  The truck speeded up going down the hill. (Ciężarówka przyśpieszyła jadąc w dół wzgórza.)
  link synonim: accelerate
czasownik
 1. spur **  
  Don't spur me! I'm moving as fast as I can. (Nie ponaglaj mnie! Działam tak szybko, jak mogę.)
czasownik
 1. quicken