"pobieżny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pobieżny" po polsku

pobieżny

przymiotnik
 1. superficial *
  • pobieżny, powierzchowny
   It's a very superficial description. (To jest bardzo pobieżny opis.)
 2. cursory
 3. perfunctory
 4. sketchy
 5. broadbrush  
 6. summary **
  • pobieżny, krótki
   He gave me a summary description of the situation. (On dał mi pobieżny opis sytuacji.)
   It was a summary conversation but Kate told me all I needed to know. (To była krótka rozmowa, ale Kate powiedziała mi wszystko, co potrzebowałem wiedzieć.)

powered by  eTutor logo