ROCZNY KURS ANGIELSKIEGO -40%Ucz się języka w wygodnej apce eTutoraSPRAWDŹ >>

"usprawiedliwianie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "usprawiedliwianie" po polsku

usprawiedliwianie

rzeczownik
 1. justifying  
 2. exculpating
 3. exonerating
 4. legitimating , legitimatising BrE , legitimatizing AmE  
 5. legitimising BrE , legitimizing AmE
czasownik
 1. justify **   [przechodni]
  People can always find a way to justify any action, no matter how evil. (Ludzie zawsze znajdą sposób, żeby usprawiedliwić jakikolwiek czyn, nieważne jak zły.)
  Nothing can justify your behaviour. (Nic nie może usprawiedliwić twojego zachowania.)
 2. excuse ***
 3. legitimate **  
  Don't legitimate me. I know it is my fault. (Nie usprawiedliwiaj mnie. Wiem, że to moja wina.)
 4. plead **
 5. legitimize , legitimise BrE
 6. exonerate
 7. exculpate
 8. legitimatize AmE , legitimatise BrE  
  Don't legitimatize me. I know it is my fault. (Nie usprawiedliwiaj mnie. Wiem, że to moja wina.)
phrasal verb
 1. explain something away
  • usprawiedliwić coś (np. swój błąd)
   You have to explain your lateness away. (Musisz usprawiedliwić swoje spóźnienie.)