BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"tłumaczenie się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "tłumaczenie się" po polsku

tłumaczenie się

rzeczownik
 1. excusing
rzeczownik
 1. translation ** , transl. (skrót)
  • tłumaczenie, przekład [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   It was one of the best translations of Herbert's poems I've ever read. (To było jedno z najlepszych tłumaczeń wierszy Herberta, jakie kiedykolwiek czytałem.)
   I got the translation of his book! (Dostałem tłumaczenie jego książki!)
 2. compilation
 3. explication
 4. explaining
 5. translating
 6. expositing
 7. expounding
 8. explicating
 9. traduction
czasownik
 1. explain ***** , także: 'splain
  • tłumaczyć, objaśniać [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   They quickly explained the rules of the game to me. (Oni szybko wyjaśnili mi zasady gry.)
   This topic can be better explained if we look at some examples. (Ten temat można lepiej wyjaśnić jeśli spojrzymy na kilka przykładów.)
   Can you explain that to me? (Czy możesz to mi wyjaśnić?)
   link synonim: elucidate
  • tłumaczyć, wyjaśniać (dawać powód) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   It doesn't explain how he was able to escape. (To nie tłumaczy jak udało mu się uciec.)
   He was trying to explain to her that it was just a joke. (On próbował jej wyjaśnić, że to był tylko żart.)
   You should explain him that our company doesn't offer such services. (Powinieneś mu wyjaśnić, że nasza firma nie oferuje takich usług.)
   He explained that it wasn't his fault. (On wytłumaczył, że to nie była jego wina.)
 2. translate **
  • tłumaczyć, przetłumaczyć [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   It took me five hours to translate the text he sent me. (Przetłumaczenie tekstu, który on mi wysłał, zabrało mi pięć godzin.)
   Can you translate this sentence into Polish? (Czy możesz przetłumaczyć to zdanie na polski?)
   I translated her e-mail from English to German. (Przetłumaczyłem jej e-maila z angielskiego na niemiecki.)
   I will translate the e-mail for you. (Przetłumaczę ten e-mail dla ciebie.)
 3. plead **
 4. expound
 5. explicate
 6. exposit
phrasal verb
 1. account for something ***
 2. get something across , także: get across something
czasownik
 1. excuse ***

powered by  eTutor logo