BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"wspominać o czymś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wspominać o czymś" po polsku

czasownik
 1. mention ****
  • nadmieniać, wspominać, wspominać o [przechodni]
   to bring up
   My brother mentioned seeing you the other day. (Mój brat wspomniał, że cię widział któregoś dnia.)
   Did she mention me in her letter? (Czy wspomniała o mnie w swoim liście?)
   Peter, I should mention, is my husband. (Peter, powinnam nadmienić, jest moim mężem.)
   When I mentioned the money, he put the phone down on me. (Kiedy wspomniałem o pieniądzach, on odłożył słuchawkę.)
   You've never mentioned you had a sister. (Nigdy nie wspominałeś, że miałeś siostrę.)
 1. refer to somebody ***

wspominać o czymś

 1. refer to something *** , make reference to something

powered by  eTutor logo