"list oficjalny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "list oficjalny" po polsku

list oficjalny

rzeczownik
  1. note , *****
    • nota, list oficjalny [policzalny]
      I received a note informing me of my dismissal. (Dostałam oficjalny list informujący mnie o zwolnieniu z pracy.)
      I got a note from the university - I got in! (Otrzymałem oficjalny list z uniwersytetu - dostałem się!)

powered by  eTutor logo