BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"doniesienie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "doniesienie" po polsku

doniesienie

rzeczownik
 1. tip ***
  • donos, doniesienie (np. anonimowe dla policji)
 2. denuntiatory note  
 3. denunciatory note  
 4. delating
rzeczownik
 1. report *****
  • relacja (telewizyjna, radiowa) [COUNTABLE]
   Reports in the media have been greatly exaggerated. (Relacje w mediach były mocno przesadzone.)
   We have listened to the report from Nigeria. (Wysłuchaliśmy relacji z Nigerii.)
rzeczownik
 1. notification   formal
  You'll get official notification when I make my decision. (Dostaniesz oficjalne zawiadomienie o mojej decyzji.)
  A notification has arrived in the mail today. (Dzisiaj w poczcie dotarło zawiadomienie.)
czasownik
 1. report *****
  • donosić, informować [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   He reports to me all the relevant developments of this situation. (On informuje mnie o wszystkich istotnych postępach w tej sytuacji.)
   You have to report every detail. (Musisz mnie informować o każdym szczególe.)
   zobacz także: tell
 2. rat **
  • sypać, donosić, zdradzać informal
   Are you the one who ratted to the police? (Czy to ty sypałeś policji?)
   Are you sure he won't rat on us? (Jesteś pewny, że on na nas nie doniesie?)
 3. denounce *
 4. squeal
 5. yap
 6. snitch
 7. tattle
 8. tell tales British English , tattle American English
 9. delate
czasownik
 1. shop , ****
  • donieść, donosić British English informal [TRANSITIVE]
   The members of his former gang shopped for him. (Członkowie jego byłego gangu na niego donieśli.)
   You can't let him talk to the police because he'll shop. (Nie możecie pozwolić mu rozmawiać z policją, bo doniesie.)

powered by  eTutor logo