ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"doniesienie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "doniesienie" po polsku

doniesienie

rzeczownik
 1. tip ***
  • donos, doniesienie (np. anonimowe dla policji)
 2. denuntiatory note  
 3. denunciatory note  
 4. delating
rzeczownik
 1. report *****
  • relacja (telewizyjna, radiowa) [policzalny]
   Reports in the media have been greatly exaggerated. (Relacje w mediach były mocno przesadzone.)
   We have listened to the report from Nigeria. (Wysłuchaliśmy relacji z Nigerii.)
rzeczownik
 1. notification   oficjalnie
  You'll get official notification when I make my decision. (Dostaniesz oficjalne zawiadomienie o mojej decyzji.)
  A notification has arrived in the mail today. (Dzisiaj w poczcie dotarło zawiadomienie.)
czasownik
 1. report *****
  • donosić, informować [przechodni/nieprzechodni]
   He reports to me all the relevant developments of this situation. (On informuje mnie o wszystkich istotnych postępach w tej sytuacji.)
   You have to report every detail. (Musisz mnie informować o każdym szczególe.)
   zobacz także: tell
 2. rat **
  • sypać, donosić, zdradzać potocznie
   Are you the one who ratted to the police? (Czy to ty sypałeś policji?)
   Are you sure he won't rat on us? (Jesteś pewny, że on na nas nie doniesie?)
 3. denounce *
 4. yap
 5. snitch
 6. tattle
 7. tell tales British English , tattle American English
 8. delate
phrasal verb
 1. squeal on
czasownik
 1. shop , ****

powered by  eTutor logo