ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"dźwięk" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dźwięk" po polsku

dźwięk

obrazek do "sound" po polsku obrazek do "note" po polsku Essential Oils and Top, Middle and Base (Bottom) Fragrance Notes ...
rzeczownik
 1. sound *****
  • dźwięk [policzalny lub niepoliczalny]
   She didn't make a sound. (Ona nie wydała żadnego dźwięku.)
   The engine was making a strange sound. (Silnik wydawał dziwny dźwięk.)
   link synonim: noise
  • dźwięk (nadawany w radio, telewizji) [niepoliczalny]
   The sound is very unclear, so I can't hear what they are saying. (Dźwięk jest bardzo niewyraźny, więc nie słyszę co mówią.)
  • głoska, dźwięk [policzalny]
   How do you pronounce the "th" sound? (Jak wymawia się dźwięk "th"?)
   This sound is voiced. (Ten dźwięk jest dźwięczny.)
 2. noise ***
 3. note , *****
  • nuta, dźwięk [policzalny]
   The T-shirt had a few notes of music printed on the front. (Koszulka miała kilka nut z przodu.)
   There was a note of caution in her letter. (Była nuta ostrożności w jej liście.)
   She played a few loud notes on the piano. (Ona zagrała kilka głośnych dźwięków na pianinie.)
 4. sonance
 5. quatch   dawne użycie
rzeczownik
 1. sound of something  
  The sound of her laugh is making me smile. (Dźwięk jej śmiechu sprawia, że się uśmiecham.)
  I don't like the sound of silence. (Nie lubię dźwięku ciszy.)
 2. strain of something

Powiązane zwroty — "dźwięk"

rzeczownik
szum (nieprzyjemny dźwięk) = noise
wystrzał (dźwięk strzelania, np. z pistoletu) = shot
jęk (niski dźwięk) = moan
krok (dźwięk kroków) = tread
chrzęst (dźwięk miażdżenia, np. szkła) = crunch
dzwonienie (dźwięk dzwonu) = toll
rejestrator (urządzenie rejestrujące dźwięk lub obraz) = recorder
zgrzyt (dźwięk) = crack
oddźwięk = echo +2 znaczenia
samogłoska (dźwięk) = vowel
rozdźwięk = rift +2 znaczenia
wydźwięk = overtone +2 znaczenia
stuk (dźwięk) = tapping
drapanie (dźwięk, odgłos) = scratch
klakson (dźwięk) = honk
ósemka (dźwięk o czasie trwania równym jednej ósmej całej nuty) = quaver British English , eighth note American English
czasownik
wrzeszczeć (wydawać hałaśliwy dźwięk) = scream
piszczeć (wydawać krótki wysoki dźwięk) = beep
grzmieć (wydawać niski i głośny dźwięk) = thunder
bębnić (produkować dźwięk naśladujący bębnienie) = drum
tłumić (np. kolor, dźwięk) = dull
naśladować (np. dźwięk) = reproduce
drapać (powodować ostry dźwięk) = scratch
rozpoznawać (np. dźwięk, obraz) = distinguish
nosić (np. dźwięk) = transmit
dźwięczeć = ring +6 znaczeń
wystukiwać (dźwięk) = tap
wyciszać (dźwięk) = dampen
trzymać (dźwięk) = hold
zadźwięczeć = clang +1 znaczenie
przymiotnik
wysoki (dźwięk) = high
niski (dźwięk) = deep +1 znaczenie
głęboki (np. kolor, dźwięk) = rich
czysty (np. dźwięk) = clear
pełny (dźwięk) = full
płynny (dźwięk) = smooth
dźwiękowy = audio +1 znaczenie
chropowaty (głos albo dźwięk) = rough
przenikliwy (dźwięk) = strident
przeszywający (dźwięk) = shrill
dźwięczny = vibrant +4 znaczenia
gardłowy (dźwięk) = guttural
phrasal verb
wydawać coś (np. zapach, dźwięk) = give off something
emitować (np. dźwięk) = let out
trzaskać (wydawać trzaskający dźwięk) = snap off
ściszać (dźwięk) = turn down
Zobacz także: naddźwiękowyBlaskrzypiącyponaddźwiękowynikłydzwonek

powered by  eTutor logo