PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"wspominać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wspominać" po polsku

wspominać

czasownik
 1. mention ****
  • nadmieniać, wspominać, wspominać o [TRANSITIVE]
   to bring up
   My brother mentioned seeing you the other day. (Mój brat wspomniał, że cię widział któregoś dnia.)
   Did she mention me in her letter? (Czy wspomniała o mnie w swoim liście?)
   Peter, I should mention, is my husband. (Peter, powinnam nadmienić, jest moim mężem.)
   When I mentioned the money, he put the phone down on me. (Kiedy wspomniałem o pieniądzach, on odłożył słuchawkę.)
   You've never mentioned you had a sister. (Nigdy nie wspominałeś, że miałeś siostrę.)
 2. note , *****
  • wspominać (o kimś lub o czymś mimochodem) [TRANSITIVE]
   I noted the good old times and we cried. (Wspomniałem stare dobre czasy i zapłakaliśmy.)
   Oh, don't note the war. (Och, nie wspominaj wojny.)
 3. remember *****
  • wspominać, nie zapominać (np. o kimś zmarłym) [TRANSITIVE]
   We are here today to remember my late grandpa. (Jesteśmy tu dzisiaj, żeby wspominać mojego zmarłego dziadka.)
   I remembered my late uncle today. (Dzisiaj wspomniałam mojego zmarłego wujka.)
 4. reminisce
 5. recollect
 1. think back
phrasal verb
 1. hark back  
  My grandma likes to hark back her childhood. (Moja babcia lubi wspominać swoje dzieciństwo.)
  I still hark back our first kiss. (Cały czas wspominam nasz pierwszy pocałunek.)
 1. make a mention

"wspominać" — Słownik kolokacji angielskich

think back kolokacja
 1. think czasownik + back particle = przypominać sobie, sięgać pamięcią, wspominać, wracać myślami
  Zwykła kolokacja

  They both sat quietly for a moment, thinking back again.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo