"adnotacja" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "adnotacja" po polsku

adnotacja

rzeczownik
 1. note , *****
  • przypis, adnotacja
   Read the note before you ask any questions. (Przeczytaj przypis zanim zadasz jakiekolwiek pytania.)
   Everything is explained in the note. (Wszystko jest wyjaśnione w adnotacji.)
   You should add a short note to this photo. (Powinieneś dodać krótki przypis do tego zdjęcia.)
 2. notation
  • zapisek, notatka, adnotacja
   Notation at the bottom of the page indicated the origin of this information. (Adnotacja na dole strony wskazywała na źródło tej informacji.)
 3. endorsement * , także: indorsement
 4. annotation

powered by  eTutor logo