"w ślad za" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "w ślad za" po polsku — Słownik angielsko-polski

w ślad za

przyimek
 1. following ***
  • po, w następstwie, za, w ślad za, bezpośrednio po
   They left the country following the outbreak of war. (Oni opuścili kraj po wybuchu wojny.)
   Following the epidemic, people were scared to talk to each other. (Bezpośrednio po epidemii, ludzie bali się ze sobą rozmawiać.)
   link synonim: after