ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"przywoływać coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przywoływać coś" po polsku — Słownik angielsko-polski

czasownik
 1. call *****
  • wzywać, przywoływać (np. kelnera, podwładnego) [TRANSITIVE]
   Call the waiter, my soup is cold. (Wezwij kelnera, moja zupa jest zimna.)
   My boss called me this morning and told me about some new projects. (Mój szef wezwał mnie do siebie dziś rano i przedstawił mi pewne nowe projekty.)
 2. evoke **
 3. invoke * , także: invocate
 4. recapture
  • odtwarzać (nastrój czegoś), przywoływać (uczucia)
   I would like to recapture what we once had. (Chciałabym odtworzyć to, co kiedyś było między nami.)
   You cannot recapture the mood of the last summer. (Nie jesteś w stanie odtworzyć nastroju zeszłego lata.)
 5. connote , connotate old use
phrasal verb
 1. conjure up
  • przywoływać (np. obraz, wspomnienie)
   She tried to conjure up some happy memories in order to ease the pain. (Ona próbowała przywołać jakieś szczęśliwe wspomnienia, aby złagodzić ból.)

przywoływać coś

phrasal verb
 1. call something up , także: call up something *
  • przywoływać coś (np. dobry nastrój)
   Sun calls up high spirits. (Słońce przywołuje dobry nastrój.)
 2. summon up something
  • przywoływać coś (na myśl), przypominać coś formal
   I always summon up my childhood memories when I visit this place. (Zawsze przywołuję wspomnienia z dzieciństwa, kiedy odwiedzam to miejsce.)
 3. call something over
przywołać nas do szeregu.
czasownik
 1. page ****
  • przywołać, wezwać (np. przez megafon)
   I paged him over the loudspeaker. (Przywołałem go przez megafon.)
   I found the lost girl and paged her mother. (Znalazłem zagubioną dziewczynkę i wezwałem jej matkę.)
 2. hail *
 3. summon *