14 DNI ANGIELSKIEGO ZA DARMO!Zarejestruj się do 30 września i odbierz bonus.Sprawdź

"przywoływać kogoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przywoływać kogoś" po polsku

czasownik
 1. call *****
  • wzywać, przywoływać (np. kelnera, podwładnego) [TRANSITIVE]
   Call the waiter, my soup is cold. (Wezwij kelnera, moja zupa jest zimna.)
   My boss called me this morning and told me about some new projects. (Mój szef wezwał mnie do siebie dziś rano i przedstawił mi pewne nowe projekty.)
 2. evoke **
 3. invoke * , także: invocate
 4. recapture
  • odtwarzać (nastrój czegoś), przywoływać (uczucia)
   I would like to recapture what we once had. (Chciałabym odtworzyć to, co kiedyś było między nami.)
   You cannot recapture the mood of the last summer. (Nie jesteś w stanie odtworzyć nastroju zeszłego lata.)
 5. connote , connotate old use
phrasal verb
 1. conjure up
  • przywoływać (np. obraz, wspomnienie)
   She tried to conjure up some happy memories in order to ease the pain. (Ona próbowała przywołać jakieś szczęśliwe wspomnienia, aby złagodzić ból.)
phrasal verb
 1. call something up , także: call up something *
  • przywoływać coś (np. dobry nastrój)
   Sun calls up high spirits. (Słońce przywołuje dobry nastrój.)
 2. summon up something
 3. call something over

przywoływać kogoś

phrasal verb
 1. call somebody up , także: call up somebody *
przywołać nas do szeregu.
czasownik
 1. page ****
  • przywołać, wezwać (np. przez megafon)
   I paged him over the loudspeaker. (Przywołałem go przez megafon.)
   I found the lost girl and paged her mother. (Znalazłem zagubioną dziewczynkę i wezwałem jej matkę.)
 2. hail *
 3. summon *
 4. moot

powered by  eTutor logo