ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"zwracać uwagę na coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zwracać uwagę na coś" po polsku

czasownik
 1. note , *****
  • zauważać, zwracać uwagę na oficjalnie [przechodni]
   I noted a big cow running around your field. (Zauważyłem wielką krowę biegającą wokół twojego pola.)
   Did you note her strange behaviour? (Zauważyłeś jej dziwne zachowanie?)
   Note that he didn't help you when you needed it. (Zauważ, że on ci nie pomógł, kiedy tego potrzebowałeś.)
   You should note that he didn't come to work today. (Powinieneś zauważyć, że on nie przyszedł dziś do pracy.)
   Please note that the office is closed on Friday. (Proszę zauważyć, że biuro jest zamknięte w piątek.)
 2. bring awareness to
phrasal verb
 1. point out ***

zwracać uwagę na coś

phrasal verb
 1. point to something ***
  • wskazywać na coś, zwracać uwagę na coś
   In your speech you have to point to our biggest problems. (W swojej przemowie musisz zwrócić uwagę na nasze największe problemy.)
   He pointed to the problem of poverty in our country. (On zwrócił uwagę na problem ubóstwa w naszym kraju.)
 1. call attention to something

powered by  eTutor logo