BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"nawrócić się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nawrócić się" po polsku

nawrócić się

czasownik
 1. relapse
 2. get religion   informal
czasownik
 1. recur
 2. convert **
  • nawracać (kogoś) [TRANSITIVE]
   This priest converted her to Christianity. (Ten ksiądz nawrócił ją na chrześcijaństwo.)
   He went on a mission to Africa to convert people. (On pojechał na misję do Afryki, aby nawracać ludzi.)
 3. proselytize formal , proselytise British English formal
 1. become a convert  
  I became a convert last year. (Nawróciłem się w zeszłym roku.)
  She became a convert and now she's a believer. (Ona się nawróciła i teraz jest wierząca.)

"nawrócić się" — Słownik kolokacji angielskich

get religion kolokacja
 1. get czasownik + religion rzeczownik = nawrócić się
  Zwykła kolokacja

  Doesn't seem like it should take these boys that long to get religion if you put your mind to the task.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo