Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"hand down" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "hand down" po angielsku

phrasal verb
 1. przekazywać coś
  These legends have been handed down from generation to generation. (Te legendy były przekazywane z pokolenia na pokolenie.)
  Since you are now the new leader, I hand this key down to you. (Ponieważ ty jesteś nowym prezesem, przekazuję ci ten klucz.)

"hand down" — Słownik kolokacji angielskich

hand down kolokacja
 1. hand czasownik + down particle = przekazywać
  Bardzo silna kolokacja

  Handed down from father to, mother to daughter, I mean.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo