PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"kurier" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "kurier" po polsku

kurier

US aircraft carrier
rzeczownik
 1. carrier **
  • przewoźnik, kurier [policzalny]
   The plan may well be a model for other local carriers. (Ten plan może równie dobrze być przykładem dla innych miejscowych przewoźników.)
 2. messenger * , messenger boy
  • goniec, kurier, posłaniec, wysłannik
   The company send a messenger with documents. (Firma wysłała kuriera z dokumentami.)
   A messenger told the king that his army won the war. (Posłaniec powiedział królowi, że jego armia wygrała wojnę.)
   Who told you that? - His messenger boy. (Kto ci to powiedział? - Jego wysłannik.)
 3. courier
  • kurier, goniec, posłaniec
   The courier will deliver your package tomorrow. (Kurier dostarczy twoją paczkę jutro.)
   The courier asked me to sign the documents and handled me the package. (Kurier poprosił mnie, żebym podpisał dokumenty, i przekazał mi paczkę.)
   He sent a courier with a peace treaty to his enemy. (On wysłał posłańca z traktatem pokojowym do swojego wroga.)
 4. delivery man , deliveryman
 5. expressman  
 6. parcel delivery driver , delivery driver
 7. dispatch rider
  • kurier (poruszający się na motocyklu)  BrE

"kurier" — Słownik kolokacji angielskich

messenger boy kolokacja
 1. messenger rzeczownik + boy rzeczownik = goniec, kurier, posłaniec, wysłannik
  Silna kolokacja

  She couldn't even tell which one had been the messenger boy.

  Podobne kolokacje:
delivery driver kolokacja
 1. delivery rzeczownik + driver rzeczownik = kurier, dostawca
  Luźna kolokacja

  It is where every delivery driver has a chance at rising to chief executive, just the current one did.