BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"Beach Boy" — Słownik kolokacji angielskich

Beach Boy kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Plażowy Chłopiec
  1. beach rzeczownik + boy rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    You're taking the beach boy back to the one thing that's a constant.

powered by  eTutor logo