PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"dostawca" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dostawca" po polsku

dostawca

Darek dostawca arbuzow.
rzeczownik
 1. provider **   [policzalny]
  Your Internet provider will let you know what to do next. (Twój dostawca Internetu powie ci co robić dalej.)
  We have a new gas provider. (Mamy nowego dostawcę gazu.)
 2. supplier **
  • dostawca (o firmie, osobie) [policzalny]
   Who's your vegetables supplier? (Kto jest waszym dostawcą warzyw?)
   The supplier delivers the goods every Monday. (Dostawca przywozi towar co poniedziałek.)
 3. vendor ** , także: vender  
 4. carrier **
  • dostawca (np. usług ubezpieczeniowych lub komunikacyjnych)  AmE [policzalny]
   The phone was available to carriers in the first half of 2008. (Ten telefon był dostępny dla dostawców usług w pierwszej połowie 2008 roku.)
 5. purveyor
 6. deliverer  
  The deliverer of goods arrived. (Przyjechał dostawca towarów.)
  I work as a deliverer of newspapers. (Pracuję jako dostawca gazet.)
 7. delivery man , deliveryman
 8. delivery boy
 9. furnisher  
 10. parcel delivery driver , delivery driver
 11. white van man    BrE potocznie

Powiązane zwroty — "dostawca"

czasownik
dostarczać = provide +11 znaczeń
rzeczownik
phrasal verb
inne
nazwa własna
Verizon (dostawca usług telekomunikacyjnych) = Verizon
idiom

"dostawca" — Słownik kolokacji angielskich

delivery boy kolokacja
 1. delivery rzeczownik + boy rzeczownik = roznosiciel, dostawca
  Bardzo silna kolokacja

  Since his parents were poor he had to start work at the age of 16 as a delivery boy.

delivery driver kolokacja
 1. delivery rzeczownik + driver rzeczownik = kurier, dostawca
  Luźna kolokacja

  It is where every delivery driver has a chance at rising to chief executive, just the current one did.