BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"bezpośredni przekaz" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "bezpośredni przekaz" po polsku

"bezpośredni przekaz" — Słownik kolokacji angielskich

direct transfer kolokacja
  1. direct przymiotnik + transfer rzeczownik = bezpośredni przekaz
    Zwykła kolokacja

    Even a link shirt couldn't manipulate so much direct transfer.

powered by  eTutor logo