"order food" — Słownik kolokacji angielskich

order food kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): porządek jedzenie
  1. order czasownik + food rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They ordered too much food and didn't finish half of it.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo