"buy food" — Słownik kolokacji angielskich

buy food kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup jedzenie
  1. buy czasownik + food rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She used the money to help her family buy food.

    Podobne kolokacje:

podobne do "buy food" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "buy food" po angielsku — Słownik polsko-angielski

inne