"kolejność" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "kolejność" po polsku

kolejność

rzeczownik
 1. order , *****   [policzalny lub niepoliczalny]
  Please sort the list of names in alphabetical order. (Posortuj proszę listę nazwisk w kolejności alfabetycznej.)
  Do you know the correct order of these numbers? (Czy znasz właściwą kolejność tych liczb?)
  Put these words in the right order. (Ułóż te wyrazy we właściwej kolejności.)
  link synonim: sequence
 2. sequence **
  • porządek, kolejność [policzalny lub niepoliczalny]
   They would light up in different sequences first, one at a time. (Najpierw odpalały się po kolei w różnych kolejnościach.)
   We will go in a diminishing sequence. (Pójdziemy w kolejności malejącej.)
   link synonim: order
 3. rota , także: roster * , shift plan
 4. consecutiveness  
 5. consecution

Powiązane zwroty — "kolejność"

rzeczownik
czasownik
ustalać (np. kolejność) = place
określnik
przymiotnik
kolejny = different +11 znaczeń
zaimek
inne
kolejno = in rotation +1 znaczenie
idiom
przysłówek
kolejno = in succession +4 znaczenia
inne

powered by  eTutor logo