"chronological order" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "chronological order" po angielsku

"chronological order" — Słownik kolokacji angielskich

chronological order kolokacja
  1. chronological przymiotnik + order rzeczownik = kolejność chronologiczna
    Bardzo silna kolokacja

    You really do need to see both, and in chronological order.

    Podobne kolokacje: