"sequence" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "sequence" po angielsku

sequence **

rzeczownik
 1. porządek, kolejność [policzalny lub niepoliczalny]
  They would light up in different sequences first, one at a time. (Najpierw odpalały się po kolei w różnych kolejnościach.)
  We will go in a diminishing sequence. (Pójdziemy w kolejności malejącej.)
  link synonim: order
 2. pasmo, ciąg, sekwencja (wydarzeń) [niepoliczalny]
  Are you absolutely certain of this sequence of events? (Jesteś absolutnie pewien tej sekwencji zdarzeń?)
  The second sequence began to run on the display. (Kolejna sekwencja zaczęła przesuwać się na ekranie.)
  Three numbers were missing from the sequence. (Brakowało trzech liczb z sekwencji.)
 3. sekwencja (część historii poświęcona jednemu elementowi) [policzalny]
  I am the only one who knows the full sequence. (Jestem jedyną osobą, która zna całą sekwencję.)
 4. ciąg (w matematyce) termin techniczny
  In other words, the sequence 00011000 means something different from 00010100. (Innymi słowy, ciąg 00011000 znaczy coś innego niż 00010100.)
 5. sekwens

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. sekwencjonować, układać w kolejności

Powiązane zwroty — "sequence"

rzeczownik
przysłówek
kolokacje

powered by  eTutor logo