BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"porządek" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "porządek" po polsku

porządek

rzeczownik
 1. order , *****
  • porządek, ład (o przestrzeganiu prawa przez obywateli) [niepoliczalny]
   The police uphold the order in this city. (Policja utrzymuje porządek w tym mieście.)
   Our citizens care for order. (Nasi obywatele dbają o ład.)
  • porządek, ład (ogólnie o sytuacji) [niepoliczalny]
   There is always order in his room. (W jego pokoju zawsze jest porządek.)
   He keeps order. (On utrzymuje porządek.)
 2. sequence **
  • porządek, kolejność [policzalny lub niepoliczalny]
   They would light up in different sequences first, one at a time. (Najpierw odpalały się po kolei w różnych kolejnościach.)
   We will go in a diminishing sequence. (Pójdziemy w kolejności malejącej.)
   link synonim: order
 3. neatness
 4. orderliness  
 5. sort-out
 1. way around * , way round , way up *
  • porządek, pozycja
   I need someone who knows the way around in here. (Potrzebuję kogoś, kto zna tutejszy porządek.)

Powiązane zwroty — "porządek"

rzeczownik
phrasal verb
czasownik
zakłócać (np. porządek) = violate
zaśmiecać (zaburzyć porządek) = clutter
utrzymywać (np. porządek gdzieś) = keep
utrzymywać porządek = police +1 znaczenie
porządkować = order +6 znaczeń
przywracać (np. porządek) = re-establish , reestablish
odwracać (np. porządek słów, proces, hierarchię) = invert
idiom
przymiotnik
porządny = neat +13 znaczeń
schludny (o osobie lubiącej porządek) = neat
ustalony (np. porządek) = settled
określony (np. porządek) = determinate
porządkowy = ordinal +1 znaczenie
przysłówek
porządnie = neatly +2 znaczenia
inne
inne

powered by  eTutor logo