"przywracać porządek" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przywracać porządek" po polsku

"przywracać porządek" — Słownik kolokacji angielskich

restore order kolokacja
  1. restore czasownik + order rzeczownik = przywracać porządek
    Bardzo silna kolokacja

    It was no use trying to restore order at this point.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo