Jesienna promocja!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"w kolejności" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "w kolejności" po polsku

w kolejności

przysłówek
 1. in order ****
  • w kolejności, po kolei
   one by one, complete as scheduled or planned
   Put the books back in order. (Ułóż książki z powrotem w kolejności.)
   Can you sort these files in order? (Czy możesz uporządkować te akta w kolejności?)
 2. in sequence  
 1. in rotation
 2. in a sequence

"w kolejności" — Słownik kolokacji angielskich

in order kolokacja
 1. in przyimek + order rzeczownik = w kolejności, po kolei
  Bardzo silna kolokacja

  The top three were in the same order after the start.

  Podobne kolokacje:
in sequence kolokacja
 1. in przyimek + sequence rzeczownik = w kolejności
  Bardzo silna kolokacja

  The final two hours of the film were shot in sequence.

  Podobne kolokacje:
in rotation kolokacja
Popularniejsza odmiana: in the rotation
 1. in przyimek + rotation rzeczownik = na zmianę, kolejno, po kolei, w kolejności
  Bardzo silna kolokacja

  Now, they are on the same turn in the rotation.

  Podobne kolokacje:
in a sequence kolokacja
Popularniejsza odmiana: in sequence
 1. in przyimek + sequence rzeczownik = w kolejności, w porządku
  Zwykła kolokacja

  The final two hours of the film were shot in sequence.

  Podobne kolokacje:
in the order kolokacja
Popularniejsza odmiana: in order
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w kolejności
 1. in przyimek + order rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  The top three were in the same order after the start.

  Podobne kolokacje:
in an order kolokacja
Popularniejsza odmiana: in order
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w kolejności
 1. in przyimek + order rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  The top three were in the same order after the start.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo