Jesienna promocja!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"rotation" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

rotation rzeczownik

rzeczownik + rotation
Kolokacji: 16
crop rotation • pitching rotation • troop rotation • degree rotation • body rotation • ...
rotation + rzeczownik
Kolokacji: 16
rotation period • rotation rate • rotation axis • rotation speed • rotation system • ...
rotation + czasownik
Kolokacji: 10
rotation causes • rotation produces • rotation occurs • rotation slows • rotation carries • ...
czasownik + rotation
Kolokacji: 10
receive rotation • pitch rotation • start rotation • include rotation • involve rotation • ...
przymiotnik + rotation
Kolokacji: 53
heavy rotation • regular rotation • full rotation • high rotation • clinical rotation • ...
przyimek + rotation
Kolokacji: 14
of rotation • for rotation • on rotation • into the rotation • in the rotation • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 8
3. on rotation = o rotacji on rotation
  • Now, they are on the same turn in the rotation.
  • Now he is simply trying to stay in the rotation.
  • If more than two play, the players deal in rotation to the left.
  • The same with all the other players, in rotation, up to the age.
  • Whether he remains in the rotation is still to be decided.
  • The top nine players in the rotation make $83 million.
  • And those were only the changes in the starting rotation.
  • We'd always get so much and we used it in rotation.
  • By the third game, they were among the most critical players in Brown's rotation.
  • "It's whether or not they want to give me a chance to be in the rotation."
8. by rotation = kolejno, na zmianę by rotation

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.