"of rotation" — Słownik kolokacji angielskich

of rotation kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z rotacji
  1. of przyimek + rotation rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Each member in order of rotation was to act as President.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo