"po kolei" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "po kolei" po polsku

po kolei

przysłówek
 1. in order ****
  • w kolejności, po kolei
   one by one, complete as scheduled or planned
   Put the books back in order. (Ułóż książki z powrotem w kolejności.)
   Can you sort these files in order? (Czy możesz uporządkować te akta w kolejności?)
 2. in turn **
  • po kolei, z kolei
   My mother looked at each of us in turn. (Moja mama popatrzyła na każdego z nas po kolei.)
   We lost a lot of money. This in turn may lead to bankruptcy. (Straciliśmy dużo pieniędzy. To z kolei może prowadzić do bankructwa.)
 3. at a time
  • po kolei (np. po jednym pytaniu na raz, każde pytanie po kolei)
 4. sequentially
 5. tandem
  • rzędem, po kolei
   They rode tandem along the road. (Oni jechali rzędem wzdłuż drogi.)
 6. in the proper sequence , także: in the correct sequence
 1. one at a time
 2. in rotation
powiedzenie
 1. first things first  

"po kolei" — Słownik kolokacji angielskich

in order kolokacja
 1. in przyimek + order rzeczownik = w kolejności, po kolei
  Bardzo silna kolokacja

  The top three were in the same order after the start.

  Podobne kolokacje:
in rotation kolokacja
Popularniejsza odmiana: in the rotation
 1. in przyimek + rotation rzeczownik = na zmianę, kolejno, po kolei, w kolejności
  Bardzo silna kolokacja

  Now, they are on the same turn in the rotation.

  Podobne kolokacje:
at a time kolokacja
Popularniejsza odmiana: at the time
 1. at przyimek + time rzeczownik = po kolei (np. po jednym pytaniu na raz, każde pytanie po kolei)
  Zwykła kolokacja

  Cases are held at different times to any other case being heard by the court on the day.

  Podobne kolokacje:
after the turn kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): po kolei
 1. after przyimek + turn rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  The car first became popular soon after the turn of last century.

  Podobne kolokacje: