"in turn" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "in turn" po angielsku

in turn **

przysłówek
 1. w rezultacie
  This, in turn, will reduce costs and lead to lower prices. (To w rezultacie ograniczy koszty i doprowadzi do obniżki cen.)
  This project, in turn, would have adverse effects on food production and the economy. (Ten projekt w rezultacie wywarłby negatywny wpływ na produkcję żywności oraz na gospodarkę.)
 2. po kolei, z kolei
  My mother looked at each of us in turn. (Moja mama popatrzyła na każdego z nas po kolei.)
  We lost a lot of money. This in turn may lead to bankruptcy. (Straciliśmy dużo pieniędzy. To z kolei może prowadzić do bankructwa.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

"in turn" — Słownik kolokacji angielskich

in turn kolokacja
 1. in przyimek + turn rzeczownik = w rezultacie
  Bardzo silna kolokacja

  He doesn't believe in the turn the campaign has taken.

  Podobne kolokacje: