PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"w rezultacie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "w rezultacie" po polsku

w rezultacie

przysłówek
 1. in turn **  
  This, in turn, will reduce costs and lead to lower prices. (To w rezultacie ograniczy koszty i doprowadzi do obniżki cen.)
  This project, in turn, would have adverse effects on food production and the economy. (Ten projekt w rezultacie wywarłby negatywny wpływ na produkcję żywności oraz na gospodarkę.)
 2. consequently **
 3. resultantly
 1. in the process  
 2. in consequence  
 3. as a result , resultingly
 4. in the upshot  

"w rezultacie" — Słownik kolokacji angielskich

in turn kolokacja
 1. in przyimek + turn rzeczownik = w rezultacie
  Bardzo silna kolokacja

  He doesn't believe in the turn the campaign has taken.

  Podobne kolokacje:
in consequence kolokacja
 1. in przyimek + consequence rzeczownik = w rezultacie
  Bardzo silna kolokacja

  In consequence he developed a very close relationship with his mother.

in the process kolokacja
 1. in przyimek + process rzeczownik = w rezultacie
  Zwykła kolokacja

  Four or five people were in process of having things done to their hair.

  Podobne kolokacje: