"without process" — Słownik kolokacji angielskich

without process kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bez procesu
  1. without przyimek + process rzeczownik
    Silna kolokacja

    The event, carried out by American authorities, took place without due process.

    Podobne kolokacje: