Minikurs WORKPLACE SAFETY tylko 49 złRozwijaj swoje kompetencjeSPRAWDŹ >>Zamknij

"as a result" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "as a result" po angielsku

obrazek do "result" po polsku
rzeczownik
 1. wynik (w matematyce)
  Can you tell me the result you've gotten? (Powiesz mi jaki wynik otrzymałeś?)
  My result is different from yours. (Mój wynik jest inny niż twój.)
 2. ocena, wynik (egzaminu)
  The final result wasn't satisfactory. (Ostateczna ocena nie była satysfakcjonująca.)
 3. rezultat [policzalny]
  What was the result of the test? (Jaki był rezultat testu?)
  All this effort and no result! (Cały ten wysiłek i żadnego rezultatu!)
  We've gotten the results we anticipated. (Otrzymaliśmy rezultaty, których się spodziewaliśmy.)
  link synonim: outcome
  przeciwieństwo: cause
  zobacz także: conclusion, product, effect
czasownik
 1. wynikać, pochodzić, wypływać [nieprzechodni]
  Our problems result from differences in our characters. (Nasze problemy wynikają z różnic w naszych charakterach.)
  All our arguments result from lack of trust. (Wszystkie nasze kłótnie wynikają z braku zaufania.)
  zobacz także: flow, come
 2. skończyć się czymś, doprowadzić do czegoś, spowodować coś
  His lies resulted in a crisis. (Jego kłamstwa doprowadziły do kryzysu.)
  This argument will result in our divorce. (Ta kłótnia skończy się naszym rozwodem.)
przymiotnik
 1. wynikowy
  I want to have a result report on my desk tomorrow morning. (Chcę mieć raport wynikowy na moim biurku jutro rano.)
  The result table shows we have been working hard. (Tabela wynikowa pokazuje, że ciężko pracowaliśmy.)