"for one's turn" — Słownik kolokacji angielskich

for one's turn kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dla czyjś kolej
  1. for przyimek + turn rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They're good for their turn, but we need a new man to help out.

    Podobne kolokacje: