"during one's turn" — Słownik kolokacji angielskich

during one's turn kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podczas czyjś kolej
  1. during przyimek + turn rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They do not always have to be used during a player's turn.

    Podobne kolokacje: