"kolejno" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "kolejno" po polsku

"kolejno" — Słownik kolokacji angielskich

in succession kolokacja
 1. in przyimek + succession rzeczownik = kolejno, z rzędu
  Bardzo silna kolokacja

  Then more men, two or three of them in succession this time.

  Podobne kolokacje:
in rotation kolokacja
Popularniejsza odmiana: in the rotation
 1. in przyimek + rotation rzeczownik = na zmianę, kolejno, po kolei, w kolejności
  Bardzo silna kolokacja

  Now, they are on the same turn in the rotation.

  Podobne kolokacje:
in a row kolokacja
 1. in przyimek + row rzeczownik = z rzędu, kolejno
  Zwykła kolokacja

  The next year we won three and then lost eight in row.

  Podobne kolokacje:
by rotation kolokacja
 1. by przyimek + rotation rzeczownik = kolejno, na zmianę
  Zwykła kolokacja

  It was eventually decided that you should cultivate the lands by rotation.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo