"kolejka czegoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "kolejka czegoś" po polsku

obrazek do "queue" po polsku obrazek do "turn" po polsku Photo of line at Apple store
rzeczownik
 1. queue BrE , line AmE *****
  • kolejka (np. w sklepie, na przystanku) [policzalny]
   a queue of people waiting for their turn
   There was a long queue of people waiting to get the tickets. (Była długa kolejka ludzi czekających, aby kupić bilety.)
   I wasn't going to join the queue. (Nie miałem zamiaru przyłączać się do kolejki.)
   How long have you been waiting in the queue? (Jak długo czekasz w kolejce?)
   Wait in the line, please. (Poczekaj w kolejce, proszę.)
 2. turn , **** , go , **
  • kolej, kolejka (np. podczas gry w karty) [policzalny]
   Now it's your turn. (Teraz jest twoja kolej.)
   Whose go is it? (Czyja jest kolej?)
 3. line *****
  • kolejka, ogonek  AmE [policzalny]
   Wait in line, please. (Proszę poczekać w kolejce.)
   The line was so long that we decided not to buy anything. (Kolejka była tak długa, że zdecydowaliśmy się nic nie kupować.)
 4. round ****
  • kolejka (drinków w pubie) [policzalny]
   Next round is on me! (Ja stawiam następną kolejkę!)
   You don't have money, so you can't order another round. (Nie masz pieniędzy, więc nie możesz zamówić następnej kolejki.)
 5. model train
 6. miniature railway
 7. waiting line
  • kolejka (złożona z ludzi, samochodów itp.)
 8. matchweek  

kolejka czegoś

rzeczownik
 1. round of something
  • kolejka czegoś (np. drinków)

powered by  eTutor logo