"immediately order" — Słownik kolokacji angielskich

immediately order kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): natychmiast porządek
  1. order czasownik + immediately przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    After hearing what had happened, they immediately ordered him to bed.