"order up" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "order up" po angielsku — Słownik polsko-angielski

"order up" — Słownik kolokacji angielskich

order up kolokacja
  1. order czasownik + up particle = nakazać, rozkazać
    Bardzo silna kolokacja

    You could order up the same words for a headline today.

    Podobne kolokacje: