PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"order" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

order rzeczownik

rzeczownik + order
Kolokacji: 195
court order • executive order • mail order • pecking order • batting order • world order • bulk order • standing order • money order • ...
order + rzeczownik
Kolokacji: 33
order batsman • order book • order form • order column • Executive Order No. • ...
order + czasownik
Kolokacji: 135
order requires • order comes • order falls • order goes • order makes • order rises • order says • order includes • order gives • ...
czasownik + order
Kolokacji: 167
receive orders • follow orders • obey orders • restore order • maintain order • shout orders • await orders • defy orders • bark orders • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 75
4. restore order = przywracać porządek restore order
5. maintain order = utrzymywać porządek maintain order
6. shout orders = polecenia okrzyku shout orders
9. bark orders = polecenia kory bark orders
10. fill orders = napełniać się polecenia fill orders
11. impose order = nałóż porządek impose order
12. enforce order = wprowadź w życie porządek enforce order
14. bring order = przynieś porządek bring order
15. establish order = zaprowadzić porządek establish order
17. keep order = utrzymywać ład i porządek keep order
18. work order = porządek roboczy work order
19. create order = stwórz porządek create order
20. accept orders = zaakceptuj polecenia accept orders
21. leave orders = zostaw polecenia leave orders
22. send orders = wyślij polecenia send orders
26. execute one's orders = wykonywać czyjś polecenia execute one's orders
27. relate to Orders = ustosunkuj się do Rozkazów relate to Orders
29. order known = porządek znany order known
30. call orders = polecenia rozmowy telefonicznej call orders
31. include orders = załącz polecenia include orders
32. preserve order = utrzymaj porządek preserve order
38. order is found = porządek zostanie znaleziony order is found
39. write orders = napisz polecenia write orders
43. transmit orders = przekaż polecenia transmit orders
44. seek an order = szukaj porządku seek an order
47. arrange in order = zorganizuj w porządku arrange in order
49. order is founded = porządek jest założony order is founded
51. win an order = wygraj porządek win an order
52. give to request orders = daj zamówieniu polecenia give to request orders
56. join the Order = dołącz do Porządku join the Order
59. need orders = polecenia potrzeby need orders
60. put in order = uporządkować put in order
62. keep in order = trzymaj w porządku keep in order
63. put order = przedstawiony porządek put order
65. order is delivered = porządek jest dostarczony order is delivered
66. perform in the order = wykonaj w porządku perform in the order
67. get in order = dostań w porządku get in order
68. carry orders = nadaj polecenia carry orders
69. order is used = porządek jest używany order is used
70. grant an order = przyznaj porządek grant an order
71. understand one's orders = rozumieć czyjś polecenia understand one's orders
73. restrain orders = powstrzymaj rozkazy restrain orders
74. rank in order = stopień w porządku rank in order
75. send with orders = wyślij z poleceniami send with orders
przymiotnik + order
Kolokacji: 292
chronological order • religious order • alphabetical order • social order • direct order • strict order • reverse order • tall order • ...
przyimek + order
Kolokacji: 29
in order • under orders • despite orders • without orders • against one's orders • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.