"list the commencement orders" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): notuj polecenia rozpoczęcia
  1. list czasownik + order rzeczownik
    Luźna kolokacja

    This section lists the commencement orders yet to be applied to the whole Act.

    Podobne kolokacje: