TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"order" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

order rzeczownik

rzeczownik + order
Kolokacji: 195
court order • executive order • mail order • pecking order • batting order • world order • bulk order • standing order • money order • ...
order + rzeczownik
Kolokacji: 33
order batsman • order book • order form • order column • Executive Order No. • ...
order + czasownik
Kolokacji: 135
order requires • order comes • order falls • order goes • order makes • order rises • order says • order includes • order gives • ...
czasownik + order
Kolokacji: 167
receive orders • follow orders • obey orders • restore order • maintain order • shout orders • await orders • defy orders • bark orders • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 75
1. shout orders = polecenia okrzyku shout orders
2. bark orders = polecenia kory bark orders
3. call orders = polecenia rozmowy telefonicznej call orders
6. write orders = napisz polecenia write orders
7. yell orders = polecenia ryku yell orders
8. dictate orders = polecenia nakazu dictate orders
9. report orders = polecenia raportu report orders
10. say in one's order = mówić w czyjś porządek say in one's order
11. announce an order = oznajmij porządek announce an order
12. whisper orders = polecenia szeptu whisper orders
13. signal orders = polecenia sygnału signal orders
(6) await, wait
Kolokacji: 2
(7) defy, refuse, question
Kolokacji: 3
(15) violate, ban
Kolokacji: 2
(17) found, abolish
Kolokacji: 2
(19) need, want, demand
Kolokacji: 3
(21) secure, ensure, insure
Kolokacji: 3
(22) forget, block
Kolokacji: 2
przymiotnik + order
Kolokacji: 292
chronological order • religious order • alphabetical order • social order • direct order • strict order • reverse order • tall order • ...
przyimek + order
Kolokacji: 29
in order • under orders • despite orders • without orders • against one's orders • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.