TYLKO DO NIEDZIELI!Rabat -40% na roczny kurs angielskiego.SPRAWDŹ >>Zamknij

"order" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

order rzeczownik

rzeczownik + order
Kolokacji: 195
court order • executive order • mail order • pecking order • batting order • world order • bulk order • standing order • money order • ...
order + rzeczownik
Kolokacji: 33
order batsman • order book • order form • order column • Executive Order No. • ...
order + czasownik
Kolokacji: 135
order requires • order comes • order falls • order goes • order makes • order rises • order says • order includes • order gives • ...
czasownik + order
Kolokacji: 167
receive orders • follow orders • obey orders • restore order • maintain order • shout orders • await orders • defy orders • bark orders • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 75
(6) await, wait
Kolokacji: 2
(7) defy, refuse, question
Kolokacji: 3
1. work order = porządek roboczy work order
3. execute one's orders = wykonywać czyjś polecenia execute one's orders
4. seek an order = szukaj porządku seek an order
6. win an order = wygraj porządek win an order
7. perform in the order = wykonaj w porządku perform in the order
9. fulfill orders = spełnij polecenia fulfill orders
10. finish on the Order = koniec na Porządku finish on the Order
11. cease order = porządek zaprzestania cease order
13. complete in that order = kompletny w tej kolejności complete in that order
14. play in order = zagraj w porządku play in order
15. achieve order = osiągnij porządek achieve order
16. bat in the order = nietoperz w porządku bat in the order
17. stop orders = zlecenia stop stop orders
18. emphasize order = połóż nacisk na porządek emphasize order
(15) violate, ban
Kolokacji: 2
(17) found, abolish
Kolokacji: 2
(19) need, want, demand
Kolokacji: 3
(21) secure, ensure, insure
Kolokacji: 3
(22) forget, block
Kolokacji: 2
przymiotnik + order
Kolokacji: 292
chronological order • religious order • alphabetical order • social order • direct order • strict order • reverse order • tall order • ...
przyimek + order
Kolokacji: 29
in order • under orders • despite orders • without orders • against one's orders • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.