PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"order" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

order rzeczownik

rzeczownik + order
Kolokacji: 195
court order • executive order • mail order • pecking order • batting order • world order • bulk order • standing order • money order • ...
order + rzeczownik
Kolokacji: 33
order batsman • order book • order form • order column • Executive Order No. • ...
order + czasownik
Kolokacji: 135
order requires • order comes • order falls • order goes • order makes • order rises • order says • order includes • order gives • ...
czasownik + order
Kolokacji: 167
receive orders • follow orders • obey orders • restore order • maintain order • shout orders • await orders • defy orders • bark orders • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 75
(6) await, wait
Kolokacji: 2
(7) defy, refuse, question
Kolokacji: 3
2. establish order = zaprowadzić porządek establish order
3. create order = stwórz porządek create order
4. give to request orders = daj zamówieniu polecenia give to request orders
5. join the Order = dołącz do Porządku join the Order
7. stand orders = polecenia stojaka stand orders
8. make on the order = zrób na porządku make on the order
9. prepare orders = przygotuj rozkazy prepare orders
10. induct into the Order = wprowadź w Porządek induct into the Order
11. return to the order = wróć za zamówienie return to the order
12. make to one's order = robić aby czyjś porządek make to one's order
13. serve with an order = służ w porządku serve with an order
14. generate orders = generuj polecenia generate orders
(15) violate, ban
Kolokacji: 2
(17) found, abolish
Kolokacji: 2
(19) need, want, demand
Kolokacji: 3
(21) secure, ensure, insure
Kolokacji: 3
(22) forget, block
Kolokacji: 2
przymiotnik + order
Kolokacji: 292
chronological order • religious order • alphabetical order • social order • direct order • strict order • reverse order • tall order • ...
przyimek + order
Kolokacji: 29
in order • under orders • despite orders • without orders • against one's orders • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.