Hej, chcesz coś z eTutora?Złap rabat -40% na kurs angielskiego!SPRAWDŹ >>Zamknij

"order" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

order rzeczownik

rzeczownik + order
Kolokacji: 195
court order • executive order • mail order • pecking order • batting order • world order • bulk order • standing order • money order • ...
order + rzeczownik
Kolokacji: 33
order batsman • order book • order form • order column • Executive Order No. • ...
order + czasownik
Kolokacji: 135
order requires • order comes • order falls • order goes • order makes • order rises • order says • order includes • order gives • ...
czasownik + order
Kolokacji: 167
receive orders • follow orders • obey orders • restore order • maintain order • shout orders • await orders • defy orders • bark orders • ...
przymiotnik + order
Kolokacji: 292
chronological order • religious order • alphabetical order • social order • direct order • strict order • reverse order • tall order • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 81
(1) chronological, geometric
Kolokacji: 2
(3) alphabetical, alphabetic
Kolokacji: 2
(4) social, only, societal
Kolokacji: 3
(7) reverse, inverse, reversed
Kolokacji: 3
(8) tall, high, low, small, top
Kolokacji: 5
(12) political, geopolitical
Kolokacji: 2
(15) military, post-war
Kolokacji: 2
(19) far, clockwise
Kolokacji: 2
(20) different, similar, opposite
Kolokacji: 3
(23) short, brusque
Kolokacji: 2
1. short order = szybkie danie short order
2. brusque order = opryskliwe polecenie brusque order
(24) established, foreign
Kolokacji: 2
(25) presidential, administrative
Kolokacji: 2
(28) general, Catholic, universal
Kolokacji: 3
(30) protective, detailed
Kolokacji: 2
(31) certain, sealed, Soviet
Kolokacji: 3
(32) civil, civic
Kolokacji: 2
(37) official, Federal, formal
Kolokacji: 3
(39) numerical, numeric
Kolokacji: 2
(40) explicit, express, unspoken
Kolokacji: 3
(41) legal, judicial, due, pretrial
Kolokacji: 4
(42) usual, democratic, unusual
Kolokacji: 3
(43) necessary, compulsory
Kolokacji: 2
(45) single, separate, individual
Kolokacji: 3
(47) mendicant, Augustinian
Kolokacji: 2
(52) minor, British, major, better
Kolokacji: 4
(58) additional, simple, linear
Kolokacji: 3
(59) Corinthian, Greek
Kolokacji: 2
(61) terse, verbal
Kolokacji: 2
(62) written, spontaneous
Kolokacji: 2
(63) contradictory, conflicting
Kolokacji: 2
(64) feudal, patriarchal
Kolokacji: 2
(66) subsequent, following, prior
Kolokacji: 3
(68) ecclesiastical, institutional
Kolokacji: 2
(69) Western, American, apple-pie
Kolokacji: 3
(70) Doric, Ionic
Kolokacji: 2
(71) apparent, discernible
Kolokacji: 2
(73) capitalist, socialist
Kolokacji: 2
przyimek + order
Kolokacji: 29
in order • under orders • despite orders • without orders • against one's orders • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.