"order" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

order rzeczownik

rzeczownik + order
Kolokacji: 195
court order • executive order • mail order • pecking order • batting order • world order • bulk order • standing order • money order • ...
order + rzeczownik
Kolokacji: 33
order batsman • order book • order form • order column • Executive Order No. • ...
order + czasownik
Kolokacji: 135
order requires • order comes • order falls • order goes • order makes • order rises • order says • order includes • order gives • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 26
2. order comes = polecenie nadchodzi order comes
3. order falls = rozkaz przypada w udziale order falls
4. order makes = porządek robi order makes
5. order goes = porządek idzie order goes
6. order rises = porządek wzrasta order rises
7. order says = polecenie oznacza order says
8. order includes = porządek obejmuje order includes
9. order gives = polecenie sprawia order gives
10. order takes = rozkaz wymaga order takes
12. order follows = porządek następuje order follows
13. Commencement Order brings = Rozpoczęcie Porządek przynosi Commencement Order brings
14. created by order = stworzony w drodze rozporządzenia created by order
15. order arrives = polecenie nadchodzi order arrives
16. order allows = porządek pozwala order allows
18. order begins = porządek zaczyna się order begins
19. order directs = porządek kieruje order directs
20. order preventing = zapobieganie porządku order preventing
21. order calls = porządek dzwoni order calls
22. order changes = zmiany porządku order changes
23. order applies = porządek stosuje order applies
24. built by order = zbudowany w drodze rozporządzenia built by order
25. order founds = porządek zakłada order founds
26. order contains = porządek zawiera order contains
czasownik + order
Kolokacji: 167
receive orders • follow orders • obey orders • restore order • maintain order • shout orders • await orders • defy orders • bark orders • ...
przymiotnik + order
Kolokacji: 292
chronological order • religious order • alphabetical order • social order • direct order • strict order • reverse order • tall order • ...
przyimek + order
Kolokacji: 29
in order • under orders • despite orders • without orders • against one's orders • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.